Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team voor u klaar dat elkaar goed aanvult om u een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Cardio-respiratoire kinesitherapie

In het cardio- respiratorisch systeem zijn de werking van het hart, de longen en de bloedcirculatie onherroepelijk met elkaar verbonden. Ondanks het feit dat de cardiale- en respiratorische revalidatie veel aspecten gemeen hebben, vertegenwoordigen ze ieder een specifiek revalidatiedomein en moeten ze ook als dusdanig benaderd worden. Bij cardiovasculaire aandoeningen (bypass, stent, Myocard-infarct ) komen de patiënten na hun hospitalisatie bij ons terecht voor cardiale revalidatie. Er worden fysieke inspanningen geleverd ten einde een beter fysieke conditie na te streven, uiteraard onder controle van de bloeddruk en de hartslag.

Het is algemeen aanvaard dat regelmatig uitvoeren van fysische inspanningen belangrijk is in de preventie van een cardiovasculaire pathologie. Er is tevens aangetoond dat de kans op een re-infarct afneemt en de functionele capaciteit toeneemt wanneer cardiale patiënten gerevalideerd worden. 

Respiratorische revalidatie bestaat uit de diagnostiek, preventie en behandeling van stoornissen van de ademfunctie. De stoornissen van de ademhalingsfunctie kunnen veroorzaakt worden door stoornissen in het ventilatorische systeem en door stoornissen in het gasuitwisselingssysteem. Wij gaan onze behandeling richten op de stoornissen in het ventilatorisch systeem: thoraxwand, ademspieren en luchtwegen.