Kine groep zuid - Logo

Kine groep zuid

Van Putlei 53/12 - 2018 Antwerpen - 03/216.26.24

Specialisaties

Dankzij de verscheidenheid aan disciplines staat er een team voor u klaar dat elkaar goed aanvult om u een therapie 'op maat' te kunnen aanbieden. Klik op een specialisatie voor meer informatie omtrent het onderdeel.

Rugschool

We verwachten dat de patiënt zich aanbiedt met een diagnose van de arts. Met deze diagnose, onze ervaring en een screeninggesprek zullen we samen een behandeling naar maat afspreken.

Daarna brengen we een uitgebreide uitleg die de patiënt inzicht moet geven in de werking van zijn rug en het probleem waarmee hij kampt. Zo komt hij te weten wat er fout kan gaan en wat de natuurlijke herstelmogelijkheden zijn. Uiteraard leren we de “huis-tuin-keuken” tiltechnieken aan en geven raad betreffende zitten, liggen en slapen.

Met onze uitleg en de preventieve hygiënische maatregelen die we aanleerden om de rug te sparen, trachten we de patiënt te overtuigen dat zijn rugpijn geneesbaar is en dat er oplossingen kunnen gevonden worden.

Er moet een onderscheid gemaakt worden in de klachten waarmee de patiënt zich aanbiedt. Zijn deze klachten chronisch, d.w.z. de klachten zijn nooit weg en ze evolueren met hoogten en laagten (recidiverend) in functie van de werkbelasting, dan liggen de oorzaken in spier- of ligamentaire pijn, tussenwervelschijfproblemen of reumatische aandoeningen. Oefentherapie zal de voornaamste peiler zijn in de behandeling met de bedoeling de belastbaarheid van hogergenoemde structuren te verhogen. 

Zijn de klachten accuut, d.w.z. ze hebben een plots begin, dan is het van belang snel een behandeling te starten met klassieke fysiotherapie en massage om pijn en spanningen totaal weg te nemen. Daarna volgt de oefentherapie. Doen we dit niet, dan dreigen we terecht te komen in een chronisch karakter van de klacht.

Daarom beschikken wij ook over een turnzaaltje waar de patiënt individueel kan oefenen, zo nodig op moderne toestellen.  Maar eerst wordt spiergevoel aangeleerd om de juiste spieren te trainen, te stabiliseren, te versterken en uithouding te geven.

De kinesitherapeut geeft de patiënt een programma mee: een schema met foto’s en uitleg, om thuis verder te oefenen. Op die manier is de patiënt het best en het veiligst voorbereid om eventueel zijn training in een “fitness” verder te zetten.